Polityka Cookies

Partner in Pet Food Polska Sp. Z.o.o.

Last modified: 2020.01.31.

 1. Partner in Pet Food Polska Sp. z.o.o. (siedziba: ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa.; numer zarejestrowania spółki: 0000542050; e-mail: info.pl@ppfeurope.com; telefon: +48 22 569 24 10) (”Spółka”) używa plików cookies na stronie internetowej https://www.polarispet.pl Cookies to pliki, które zawierają informacje dotyczące przeglądarki internetowej użytkowników. Niniejsza polityka cookies („Polityka”) zawiera informacje o używaniu plików cookies.
 2. Pliki cookies mogą umożliwić rozpoznanie użytkownika, jeżeli użytkownik odwiedził już wcześniej stronę internetową albo pomóc zidentyfikować, które części strony internetowej są najbardziej popularne, które części strony są odwiedzane przez użytkowników i jak długo użytkownicy na nich pozostają. Dzięki analizie tych informacji Spółka może dostosować stronę internetową do potrzeb użytkowników i zapewnić bardziej zróżnicowane doświadczenia z korzystania ze strony. Pliki cookies pomagają Spółce również zapewnić, że informacje wyświetlane podczas kolejnej wizyty użytkownika będą spełniać jego oczekiwania.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania jednostronnych zmian niniejszej Polityki, ze skutkiem na przyszłość, bez uszczerbku dla ograniczeń przewidzianych przepisami prawa, o czym użytkownicy zostaną wcześniej powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem (o ile będzie to konieczne). Spółka może zmienić Politykę, w szczególności jeżeli jest to wymagane w związku ze zmianami prawnymi, praktyką organu ochrony danych osobowych, potrzebami biznesowymi lub pracowników Spółki, albo innymi ujawnionymi ryzykami związanymi z bezpieczeństwem. Na żądanie użytkownika Spółka wyśle kopię najnowszej wersji Polityki.
 4. Użytkownicy mogą skonfigurować przeglądarkę internetową tak, by zaakceptować wszystkie pliki cookies, odrzucić wszystkie pliki cookies, albo otrzymać powiadomienie, kiedy plik cookie jest przesyłany do komputera użytkownika. Ze względu na to, że każda przeglądarka internetowa jest inna, menu „Pomoc” może być pomocne dla użytkowników, aby zmienić ustawienia cookies. Więcej informacji o plikach cookies i o tym, jak je zablokować, można znaleźć na stronie internetowej http://www.youronlinechoices.com/pl/. Strona internetowa https://www.polarispet.pl została zaprojektowana tak, by korzystać z plików cookies, więc ich zablokowanie może wpłynąć na użytkowanie strony i uniemożliwić użytkownikom jej pełne wykorzystanie.
 5. Poniżej znajdują się strony internetowe dotyczące ustawień plików cookies dla najbardziej popularnych przeglądarek internetowych:
  1. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Enable-and-disable-cookies-that-websites-use-to-track- your/ta-p/2784
  2. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
  3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 6. Google Analytics dostarcza dodatkowych sposobów zakończenia subskrypcji usług Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
 7. Poniżej znajduje się lista plików cookies używanych przez Spółkę. Spółka może również określić, czy użytkownik zaakceptował wcześniej treść Polityki.
Nazwa pliku cookie Rodzaj Dlaczego witryna internetowa potrzebuje tego pliku cookie i jaką funkcję oferuje on użytkownikowi? 
Do jakich danych można uzyskać dostęp?
Długość życia
_gaOpcjonalnyPlik cookie używany do odróżniania użytkowników.2 lata
_gidOpcjonalnyPlik cookie używany do odróżniania użytkowników.24 godziny
_gatOpcjonalnyPlik cookie wykorzystywany do kontrolowania liczby żądań. Jeśli Google Analytics wdrożono za pośrednictwem narzędzia Google Tag Manager, plik cookie będzie występować pod nazwą „_dc_gtm_<property-id>”.1 minuta
AMP_TOKENOpcjonalnyPlik cookie zawiera token, który można wykorzystać do pobrania identyfikatora klienta z usługi identyfikatora klienta AMP. Inne możliwe wartości wskazują na wycofanie zgody, żądanie w toku przetwarzania lub błąd pobierania identyfikatora klienta z usługi identyfikatora klienta AMP.Od 30 sekund do 1 roku
_gac_<property-id>OpcjonalnyPlik cookie zawiera informacje dotyczące kampanii przeznaczone dla użytkownika. W przypadku połączonych kont Google Analytics i Google Ads tagi Google Ads do śledzenia konwersji w witrynie odczytają ten plik cookie, chyba że użytkownik wycofał swoją zgodę. Dowiedz się więcej.90 dni
_icl_current_language NiezbędnyPrzechowuje obecny język.24 godziny
_icl_current_admin_language_{hash}NiezbędnyPrzechowuje obecny język panelu administracyjnego systemu WordPress.24 godziny
_icl_visitor_lang_jsNiezbędnyPrzechowuje język przekierowania.24 godziny
wpml_browser_redirect_test NiezbędnyTestuje, czy pliki cookie są włączone.24 godziny
wpml_referer_url NiezbędnyPrzechowuje ostatni żądany adres URL po stronie front-end.24 godziny
wpml_admin_referer_url NiezbędnyPrzechowuje ostatni żądany adres URL po stronie back-end.24 godziny